Novinky

ThinPrep Pap test

Nově nabízíme novou, spolehlivější metodu stěru z děložního čípku - ThinPrep Pap test. Slouží ke spolehlivějšímu vyloučení rizika rakoviny děložního čípku.

Pryč s bolestí – Entonox - rajský plyn

Metoda zmírnění až úplného odstranění bolesti pouhou inhalací směsi O2 a rajského plynu při malých výkonech a zákrocích – vyjmutí, zavedení tělíska, excize, konizace, hysteroskopie.

Pacientka je po 30 minutách od ukončení aplikace schopna řídit auto - odjet sama!

Ultrazvuková kontrastní hysterosalpingografie (=HyCoSy)

Nově nabízíme test průchodnosti vejcovodů při diagnostice příčiny sterility u žen - i pro pacientky jiných lékařů!

Toto vyšetření není toho času jinde na okrese dostupné, od r.2014 neprovádí nemocnice.

Objednání k vyšetření:
- s doporučením svého lékaře – tel. 326 8 13537, 326 8 14149
- možno i bez doporučení, počítat s nutností vyloučení infekce

Jednoduché vyšetření, které umožňuje posoudit průchodnost vejcovodů a tvar děložní dutiny, v některých případech obnovit průchodnost neprůchodných, nebo omezeně průchodných vejcovodů (tento stav je častý, tvoří 30% příčin ženské neplodnosti).

Principem je naplnění dělohy a vejcovodů speciální kontrastní tekutinou, která je viditelná při UZ vyšetření – viz video níže. Do dělohy je zavedena tenká gumová hadička, pak aplikujeme tekutinu a nález vyhodnocujeme. Výkon je obvykle prováděn bez analgesie, na přání je ale možno doplnit analgesii Entonoxem-tzv.rajským plynem.

Před tímto vyšetřením vyžadujeme kultivační vyšetření pochvy a event. léčbu patologického nálezu. HyCoSy provádíme zásadně v prvé polovině cyklu.

Výkon hradí pojišťovna, pacientka hradí kontrastní látku - tu pojišťovna nehradí.

Připravujeme

Ambulantní hysteroskopie

  • miniinvazivní, ambulantní operační metoda vyšetření děložní dutiny odběrem vzorků

  • bez nutnosti předoperačního vyšetření, hospitalizace, narkosy a neschopenky!

Zatím pro pacientky pojišťoven 111, 201, 209, 211, vyšetření bude dostupné pravděpodobně od 1.9.2014, a to nejen pro pacientky naší ambulance, ale i pro pacientky, pojištěné u těchto pojišťoven, od všech ostatních lékařů-gynekologů, včetně pacientek z jiného okresu.

Bližší podmínky vyšetření uvedeme včas na našich webových stránkách.

Více informací o samotné metodě zde nebo zde.

Specializovaný web o metodě, včetně videa: .

O termínu zahájení metody budeme Vás i Vašeho lékaře informovat v předstihu na těchto stránkách.

Doporučujeme

Pojištění proti rakovině prsu

Rakovina prsu je nejčastější ženskou rakovinou, s prokázanou dědičností a rodinným výskytem.

Představuje vždy závažné zdravotní riziko a, také díky náročnosti léčby, dlouhodobé pracovní neschopnosti obvykle i nezanedbatelnou změnu ekonomických poměrů.

Proti rakovině samotné se pojistit nejde, proti ekonomickým důsledkům však ano! Chraňte se!

Nevíte, jakou nejvhodnější antikoncepci? Najdete zde!

Padají Vám vlasy?

Vyzkoušejte Reneval, nebo Revalid! Reneval vhodný i pro těhotné...

Maminky, zacvičte si!

Těhotenské cvičení a příprava k porodu

  • vede porodní asistentka Markéta Klapačová

  • každé úterý 16:30-17:30, hotel Galatea, Kosmonosy

  • tel. 606 759 186

Vyšetření poruch krevní srážlivosti - thrombofilie

Toto vyšetření doporučujeme především u žen s hormonální antikoncepcí a těhotných.

Thrombofilie je vrozená nebo získaná porucha způsobující zvýšené riziko tvorby krevní sraženiny.

U vrozené formy onemocnění je prokázaná dědičnost, takže při podrobnějším zkoumání výskytu projevů trombofilie - žilních trombóz či plicní embolie se zjistí jejich hojný výskyt u příbuzných. Vrozenou trombofilií má v České republice asi 4000 obyvatel, můžeme ji prokázat u více než 70% osob s žilní trombózou.

Existuje celá řada vrozených rizikových faktorů pro vznik tepenné i žilní trombózy. Vždy je nezbytné, aby působilo více rizikových faktorů současně. V žilním systému je tvorba krevní sraženiny u disponovaných jedinců vyvolána některým ze spouštěcích podnětů, jakými je operace, dlouhodobá imobilita, gravidita a šestinedělí, užívání hormonální antikoncepce, dehydratace nebo nádorové bujení. Dalšími obecnými rizikovými faktory jsou věk nad 45 let, poranění, obezita a křečové žíly. Pro vznik tepenné trombózy navíc rizikově působí kouření, vysoký krevní tlak a vysoká hladina krevních tuků a cholesterolu.

Zvýšenou krevní srážlivost mohou podporovat i látky a buňky přítomné v krvi, jež se přímo na krevním srážení nepodílí, jako tuky, bílkovina homocystein, červené a bílé krvinky. Současně je známo dvakrát vyšší riziko vzniku žilní trombózy u osob s krevní skupinou A, B či AB oproti krevní skupině 0.

K vyšetření zasílá vždy Váš ošetřující lékař, nutné objednání na telefonu recepce hematologické ambulance: 326 743 415, mezi 9-14 hod.

Toto vyšetření, provedené na žádost pacientky, není hrazeno ze zdravotního pojištění, pojišťovna ZPŠ-209 přispívá na toto vyšetření z fondu na podporu moderních vyšetřovacích metod do výše 1500 Kč.